Home

|

Rozdział 3

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Rozdział 3


DigComp 2.0 – Pojęciowy model odniesienia


W tym rozdziale prezentujemy zaktualizowany pojęciowy model odniesienia dla Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Zmiany te są wyjaśnione i omówione w kolejnym rozdziale.

d7-rozdz 3 pojeciowy model odniesienia-tabela

 

Kontakt