ECDL Profile DIGCOMP

Europejska Certyfikacja Kompetencji Cyfrowych dla Polski

 
 

Czym jest rama DIGCOMP?

DIGCOMP to rama odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie (Anusca Ferrari 2013). Zawiera opis 21 kompetencji modelowych, zgrupowanych w 5 obszarów, na 3 poziomach zaawansowania: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Rama DIGCOMP ułatwiać ma rozumienie, czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie.

Indeks e-umiejętności w Polsce i w Europie

Wykres Indeks e-umiejętności w Polsce i w Europie

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2016 pokazuje, że zarówno Unia Europejska jako całość, jak i poszczególne państwa członkowskie postępują w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Poszczególne państwa UE znajdują się jednak na różnych poziomach rozwoju, który postępuje się z różnymi prędkościami.

Źródło:

Komisja Europejska, Digital Economy and Society Index 2016

Niedobór e-umiejętności w Polsce i w Europie

  • 60% całkowity brak lub niskie umiejętności cyfrowe

  • 45% całkowity brak lub niskie umiejętności cyfrowe

  • 25% postawowe umiejęntości cyfrowe

  • 27% podstawowe umiejętności cyfrowe

  • 15% umiejętności cyfrowe wyższe od podstawowych UE

  • 28% umiejętności cyfrowe wyższe od podstawowych

Wykres Niedobór e-umiejętności w Polsce i w Europie

Umiejętności cyfrowe Polaków są poniżej średniej UE i dokonują umiarkowanego postępu. Jedynie 40% obywateli posiada podstawowe lub wyższe od podstawowych e-umiejętności, podczas gdy 60% posiada bardzo niskie bądź żadne kwalifikacje komputerowe/ informatyczne.

Źródła:

Komisja Europejska, Digital Scoreboard 2016:Poland

Poszukiwani pracownicy z e-umiejętnościami

Ocenia się, że około 90% stanowisk pracy w Unii Europejskiej wymaga kompetencji cyfrowych, czyli e-umiejętności . Co ważne, nie chodzi tylko o stanowiska informatyków, których jest około 4%. Chodzi o wszelkie stanowiska pracy wyposażone w komputer, gdzie umiejętność posługiwania się nim jest po prostu niezbędna.

Źródła:

Komisja Europejska, Digital inclusion and skills in the EU 2014

Wykres Zapotrzebowanie na pracowników z e-umiejętnościami

DIGCOMP w projektach unijnych

Kontakt

Projekt DIGCOMP został zrealizowany przez Institute for Prospective Technological Studies w Sevilli. W ramach projektu przeanalizowanych zostało 15 istniejących systemów certyfikacji kompetencji cyfrowych. Rezultatem badań jest rama DIGCOMP, czyli rama odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie. Ma ona ułatwiać rozumienie czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie.

Infolinia

+48 22 636 18 47