Home

|

Podrozdział 5.4

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Podrozdział 5.4


Podobne prace i projekty


Wykorzystanie koncepcyjnego modelu odniesienia ramy DigComp – jako podstawy dla nowej ramy kompetencji cyfrowych w określonym kontekście – jest traktowane jako praca pochodna. Przykłady można podzielić na dwie kategorie: nowe ramy tworzone przez Komisję Europejską i te tworzone przez inne instytucje. Na przykład Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych Wspólnego Centrum Badawczego (JRC-IPTS) pracuje obecnie nad dwoma nowymi ramami kompetencji cyfrowych. Rama Kompetencji dla Konsumentów (DigCompConsumers[1]), tworzona we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, będzie ukończona w 2016 roku. Kolejna inicjatywa, realizowana we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Edukacji i Kultury, to Rama Kompetencji Cyfrowych dla Zawodu Nauczyciela (DigCompTeach [2]).

 

Rysunek 7: Happy Onlife to gra dla dzieci podnosząca świadomość zagrożeń i możliwości internetowych.

Model ramy DigComp zainspirował również rozwój gry o nazwie „Happy Onlife” [3], która jest dostępna w wersji papierowej i cyfrowej (Rysunek 7). Przy konstruowaniu gry i towarzyszącej jej broszury wykorzystano obszar „4. Bezpieczeństwo” z ramy DigComp.

Odnośnie prac prowadzonych poza Komisją Europejską, interesującym przykładem jest projekt Opiekun+ (Carer+)[4]. Program ten wspiera rozwój zawodowy pracowników opieki, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami w erze cyfrowej. Ramy kompetencji dla pracowników opieki opracowano wykorzystując ramę DigComp jako jeden z podstawowych składników. W ramach projektów finansowanych przez UE realizowane są pokrewne prace. Na przykład w projekcie Cyfrowe kompetencje dla Nauczycieli[5] użyto modelu ramy DigComp do opracowania zbioru otwartych zasobów edukacyjnych służących szkoleniu nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach projektu ocenia się też ich wiedzę na koniec szkolenia.

 

 

[1] https://ec.europa.eu/jrc/digcompconsumers

[2https://ec.europa.eu/jrc/digcompteach

[3https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/happy-onlife-game-raise-awareness-internet-risks-and-opportunities

[4http://www.carerplus.eu/developing-training/wiki/digital-competence-framework

[5http://www.digital-competences-for-teachers.eu/

Kontakt