Home

|

Aneks 2

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Aneks 2


Mapowanie Programu Nauczania dla Nauczycieli – Kompetencje Medialne i Informacyjne (Media and Information Literacy Curriculum for Teachers – UNESCO) do ramy DigComp

 

 

Kontakt