Home

|

Aneks 5

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Aneks 5


Powiązania między ramą DigComp i ramą e-CF (European e-Competence Framework – Europejska Rama e-kompetencji)


Kontakt