Home

|

Podrozdział 5.5

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Podrozdział 5.5


Tłumaczenia na inne języki


Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) przetłumaczyło zwięzłą wersję kwestionariusza samooceny DigComp na 24 języki urzędowe UE oraz język islandzki, norweski, macedoński i turecki – po to, aby można było tworzyć spersonalizowane Europass CV w Internecie. Linki do tłumaczeń kwestionariusza na stronie internetowej Cedefop podano w tabeli 7.

Tabela 7: Oficjalne tłumaczenia kwestionariusza samooceny DigComp używane w Europass CV[1].

W uzupełnieniu do powyższej inicjatywy wiele państw członkowskich tłumaczy ramę na swoje własne języki (np. Chorwacja, Flandria, Belgia, Estonia, Włochy, Litwa, Polska, Portugalia, Hiszpania i Słowenia). Węgry i Francja również rozważają podjęcie prac nad przetłumaczeniem DigComp.

 

 

[1] Drobne zmiany w stosunku do oryginalnego raportu, wprowadzone za zgodą Autorów

Kontakt