Home

|

Rozdział 4

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Rozdział 4


Od DigComp 1.0 do DigComp 2.0


Ramę Kompetencji Cyfrowych po raz pierwszy opublikował w roku 2013. Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. W tym rozdziale wyjaśniamy zmiany, które zaszły na etapie 1 aktualizacji, dotyczącym pojęciowego modelu odniesienia, który składa się z obszarów kompetencji, nazw kompetencji ramowych i ich opisów.

4.1 DigComp 2.0: Nowe słownictwo i poprawione opisy dla lepiej określonych kompetencji

4.2 Porównanie zmian

Kontakt