Home

|

Przedmowa do wydania polskiego

DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

digcomp 2.0

Przedmowa do wydania polskiego

Komunikat Komisji Europejskiej pt. „Nowa agenda umiejętności dla Europy: Współpraca na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zatrudnienia i konkurencyjności” pokazuje sposoby radzenia sobie z wyzwaniami z zakresu kompetencji, przed którymi stoi obecnie Europa. Celem tej inicjatywy jest, aby każdy obywatel posiadał kluczowy zestaw umiejętności niezbędnych dla rozwoju osobistego, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej i zatrudnienia. Kompetencje te obejmują umiejętność czytania, pisania, liczenia, wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, znajomość języków obcych, jak również umiejętności bardziej przekrojowe – takie jak kompetencje cyfrowe, przedsiębiorczość, zdolność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz uczenia się.

Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, znana również jako DigComp, oferuje narzędzia do poprawy kompetencji cyfrowych obywateli. Rama DigComp została opracowana przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre – JRC) w ramach projektu naukowego, który oparto na konsultacjach i aktywnym udziale szerokiego grona interesariuszy oraz decydentów z dziedziny przemysłu, edukacji i szkoleń, zatrudnienia, organizacji pozarządowych etc. Projekt rozpoczęto w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, był on następnie kontynuowany w imieniu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Po raz pierwszy ramę DigComp opublikowano w roku 2013 i od tego momentu stała się ona punktem odniesienia dla rozwoju oraz planowania strategicznego inicjatyw na rzecz kompetencji cyfrowych – zarówno na poziomie europejskim, jak i w obrębie poszczególnych państw członkowskich. Jednak   z uwagi na fakt, że cyfryzacja społeczeństwa, pracy i edukacji postępuje szybko, zaistniała potrzeba aktualizacji pojęć i słownictwa ramy DigComp.

Nowy raport JRC „DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia” został opublikowany w czerwcu 2016 roku. Przedstawia on aktualizację pojęciowego modelu odniesienia. Raport prezentuje również przykłady implementacji modelu na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

Niniejsza publikacja jest polskim tłumaczeniem DigComp 2.0, przygotowanym z inicjatywy ECDL Polska. Jako zespół autorski oryginalnego raportu, Wspólne Centrum Badawcze z satysfakcją odbiera zainteresowanie ramą DigComp w Polsce. Mamy nadzieję, że rama będzie efektywnie wykorzystywana dla potrzeb rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce i w rezultacie wniesie wkład w nowoczesne, innowacyjne i zintegrowane społeczeństwo oraz gospodarkę.

 

 

Yves Punie
Lider Projektu „Edukacja i Umiejętności”
Dyrekcja Generalna JRC Kapitał Ludzki i Zatrudnienie
Komisja Europejska
7 września 2016

 

Kontakt