ECDL Profile DIGCOMP

Europejska Certyfikacja Kompetencji Cyfrowych dla Polski

 
 

Czym jest rama DIGCOMP?

DIGCOMP to rama odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie (v1.0 – rok 2013, v2.0 – rok 2016, v2.1 – rok 2017). Zawiera opis 21 kompetencji ramowych (modelowych), czy też kompetencji odniesienia, zgrupowanych w 5 obszarów, na różnych poziomach zaawansowania. Rama DIGCOMP ułatwiać ma rozumienie czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie.

Staraniem ECDL Polska Raport „DigComp 2.0: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Etap 1. aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia” został przetłumaczony na język polski. Poniżej wersja angielska.

 

Etap 2 aktualizacji (oznaczony jako v2.1) ukazał się w maju 2017 i w postaci .pdf można go ściągnąć (w wersji anglojęzycznej), klikając zdjęcie okładki:

 

Indeks e-umiejętności w Polsce i w Europie

Wykres Indeks e-umiejętności w Polsce i w Europie

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (ostatnia edycja rok 2019)  pokazuje, że zarówno Unia Europejska jako całość, jak i poszczególne państwa członkowskie postępują w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Poszczególne państwa UE znajdują się jednak na różnych poziomach rozwoju, który postępuje się z różnymi prędkościami.

Źródło:

Komisja Europejska, Digital Economy and Society Index 2019

Niedobór e-umiejętności w Polsce i w Europie

  • 54% całkowity brak lub niskie umiejętności cyfrowe

  • 43% całkowity brak lub niskie umiejętności cyfrowe

  • 25% postawowe umiejęntości cyfrowe

  • 26% podstawowe umiejętności cyfrowe

  • 21% umiejętności cyfrowe wyższe od podstawowych

  • 31% umiejętności cyfrowe wyższe od podstawowych

Wykres Niedobór e-umiejętności w Polsce i w Europie

Umiejętności cyfrowe Polaków są poniżej średniej UE i dokonują umiarkowanego postępu. Jedynie 46% obywateli posiada podstawowe lub wyższe od podstawowych e-umiejętności, podczas gdy 54% posiada bardzo niskie bądź żadne kwalifikacje cyfrowe.

Źródła:

Komisja Europejska, Digital Scoreboard 2019:Poland

Poszukiwani pracownicy z e-umiejętnościami

Ocenia się, że około 90% stanowisk pracy w Unii Europejskiej wymaga kompetencji cyfrowych, czyli e-umiejętności . Co ważne, nie chodzi tylko o stanowiska informatyków, których jest około 4%. Chodzi o wszelkie stanowiska pracy wyposażone w komputer, gdzie umiejętność posługiwania się nim jest po prostu niezbędna.

Źródła:

Komisja Europejska, Digital inclusion and skills in the EU 2014

Wykres Zapotrzebowanie na pracowników z e-umiejętnościami

DIGCOMP w projektach unijnych

Kontakt